2.3 Bestemme innsatsområder i gjeldende og påfølgende planperiode

Basert på kartleggingen, må arbeidsgruppen avgjøre hvilke innsatsområder som skal prioriteres, og utarbeide mål.

På bakgrunn av kartleggingen av dagens situasjon og ressurser, har aktuelle innsatsområder blitt synliggjort. En viktig avveining vil være hva som er realistisk å få gjennomført i løpet av handlingsplanperioden.

Det krever at arbeidsgruppen:

  • Setter opp en liste over relevante satsningsområder i prioritert rekkefølge med korte begrunnelser.
  • Velger ut to eller flere satsingsområder for kommende planperiode iht. kommunens vilje, kapasitet og ressurser for å videreutvikle voldsarbeidet.
  • Målene for innsatsområdene utarbeides.
  • Det settes opp en anbefalt plan for når de øvrige satsningsområdene kan gjennomføres (neste planperiode).
  • Arbeidsgruppens orienterer om sine anbefalinger vedrørende aktuelle satsingsområder på et dertil egnet lederforum, samt orienterer de relevante politiske utvalgslederne.