1.7 Referansegruppe

For å få innspill og støtte, oppretter arbeidsgruppen en referansegruppe og avtaler jevnlige møter gjennom hele arbeidsprosessen.

Det forutsettes at en bredt sammensatt arbeidsgruppe har kunnskap om hvilke fagmiljøer og ressurspersoner som kan og bør gi innspill til utviklingen av kommunens handlingsplan. Arbeidsgruppelederen inviterer medlemmer til en referansegruppe.

Referansegruppen kan inkludere representanter fra:

  • interne samarbeidspartnere/tjenester som ikke er representert i arbeidsgruppen
  • eksterne samarbeidspartnere i offentlig eller privat regi
  • ideelle og frivillige organisasjoner og tiltak som har tilbud til utsatte, utøvere eller andre involverte
  • brukerorganisasjoner

Det bør settes opp en plan for jevnlige møter mellom arbeidsgruppen og referansegruppen fra oppstart og til handlingsplanen er godkjent. Oppgavene for referansegruppen vil være å gi innspill og tilbakemelding på faglige tema, struktur og innhold i handlingsplanen gjennom hele prosessen.