4.4 Informasjon

Informasjon om handlingsplanens innhold må gjøres lett tilgjengelig for både kommunens tjenesteapparat og innbyggere gjennom ulike informasjonstiltak.

Informasjonsavdelingen i kommunen utarbeider en strategi for informasjon om handlingsplanen på kort og lengre sikt. Det inkluderer:

  • At handlingsplanen og omtale av den legges lett tilgjengelig for innbyggerne på kommunens hjemmeside, med gode søkeord og emneknagger.
  • Informasjon for lokale/regionale mediekanaler og sosiale medier.
  • Informasjon for kommunalt ansatte, samarbeidspartnere og brukere av kommunens tjenester.
  • Poste innslag om ulike deler av handlingsplanen med jevne mellomrom på sosiale medier.

Eksempler på spesifikke informasjons- og implementeringstiltak som også kan inngå som tiltak i selve handlingsplanen:

  • Utarbeide en brosjyre med oversikt over tilbudene til voldsutsatte og voldsutøvere.
    Brosjyren legges digitalt på kommunens hjemmeside samt trykkes og legges ut på sentrale arenaer slik som kommunens servicesenter, bibliotek, NAV, kontorer for oppvekst, helse- og omsorgstjenester, frivillige organisasjoner etc.
  • Utarbeide tiltakskort eller en brosjyre for ansatte i berørte tjenester med kontaktopplysninger til aktuelle hjelpetjenester og relevante samarbeidspartnere. Det kan utarbeides et tiltakskort for utsatte barn og unge, og et for utsatte voksne.
  • Gjennomføre en oppstartkonferanse kort tid etter at handlingsplanen er politisk vedtatt for en bred gjennomgang av planen samt innlegg om temaet som kan skape entusiasme og motivasjon til å intensivere voldsarbeidet. Invitasjon til aktuelle samarbeidspartnere.
  • Gjennomføre en fagdag eller konferanse for tjenestene etter halve handlingsplanperioden. Statusoppdatering og fokus på veien videre.