Handlingsplanen «Frihet fra vold» gjør rede for de nasjonale innsatsområdene for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, «Frihet fra vold», (2021-2024) er nyttig bakgrunnskunnskap for kartleggingsarbeidet om situasjonen i egen kommune og region og når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet på området.

Handlingsplanen inneholder seks innsatsområder og 82 tiltak for å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Flere av tiltakene gir føringer for det kommunale voldsarbeidet.

I tillegg kommer de lovpålagte pliktene, se siden om lovverk.