Nasjonale føringer

En rekke statlige dokumenter har betydning for kommunenes voldsarbeid.