2.2.2 Forebygging

Forebygging av vold i nære relasjoner er en viktig del av det kommunale voldsarbeidet, og tiltakene bør rettes mot forskjellige grupper av innbyggerne.

Forebygging er et begrep som nyttes på ulike måter og med ulikt fokus:

  • Indikativ forebygging er tiltak rettet mot personer med allerede kjent voldsproblematikk eller høy risiko for å oppleve dette.
  • Selektiv forebygging retter seg mot grupper med mulig forhøyet risiko for å oppleve vold i nære relasjoner.
  • Universell forebygging retter seg mot hele befolkningsgrupper, for eksempel alle kommunens innbyggere eller alle barn på barneskoletrinnet.


Gode forslag til ulike forebyggingstiltak kan finnes i rapporten Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre.

I det lokale kommunale voldsarbeidet er det indikativ og selektiv forebygging som må vektlegges gjennom konkrete mål og tiltak. Universell forebygging skjer gjerne gjennom nasjonale satsingsområder.

Referanser

  1. Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. (Rapport 2/2018).